Ортодонтски дейности Цена за пациенти под 18 г. Цена за пациенти над 18 г.
1.       Преглед – установяване на аномалия. Дискусия относно възможностите и етапите на лечение


20 лв. 20 лв.
2.       Анализ, планиране на лечение и поставяне на подвижно апаратче за една челюст


350 – 450 лв. 350 – 450 лв.
3.       Контролен преглед, активизиране на апаратчето


20 лв. 20 лв.
4.       Шина за бруксизъм (скърцане със зъби)


200 лв. 200 лв.
5.       Шина за избелване


80 лв. 80 лв.
6.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни метални неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


3000 лв. 3500 лв.
7.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни керамични неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


   3500 лв.    4000 лв.
8.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни сапфирени неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


4000 лв. 4500 лв.
9.       Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи метални неснемаеми ортодонтски апарати за двете челюсти


4500 лв. 5000 лв.
11.   Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи метални неснемаеми ортодонтски апарати Damon Q® за двете челюсти


6000 лв. 6000 лв.
12.   Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи естетически неснемаеми ортодонтски апарати Damon Clear® за двете челюсти


7000 лв. 7000 лв.
13.   Неснемаем ретайнер


100 лв. 100 лв.
14.   Снемаеми ретайнери вакуумно оформени капи – essix ретайнер за една челюст


150 лв. 150 лв.
15.   Лингвална пластинка за една челюст


250 лв 250 лв