Ортодонтски дейности

Цена за брой
1.       Преглед – установяване на аномалия. Дискусия относно възможностите и етапите на лечение


20 лв.

2.       Анализ, планиране на лечение и поставяне на подвижно апаратче за една челюст


350 – 450 лв.

3.       Контролен преглед, активизиране на апаратчето


20 лв.

4.       Шина за бруксизъм (скърцане със зъби)


200 лв.

5.       Шина за избелване


80 лв.

6.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни метални неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


3000 лв.

 

7.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни керамични неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


3500 лв.

8.       Анализ, планиране на лечение и лечение със стандартни сапфирени неснемаеми ортодонтски апарати (брекети) за двете челюсти


4000 лв.

9.       Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи метални неснемаеми ортодонтски апарати Forestadent за двете челюсти


5000 лв.

10.   Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи керамични неснемаеми естетически ортодонтски апарати Forestadent TruKlear® за двете челюсти


6000 лв.

11.   Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи метални неснемаеми ортодонтски апарати Damon Q® за двете челюсти


6000 лв.

12.   Анализ, планиране на лечение и лечение със самолигиращи естетически неснемаеми ортодонтски апарати Damon Clear® за двете челюсти


7000 лв.

13.   Неснемаем ретайнер


100 лв.

14.   Снемаеми ретайнери вакуумно оформени капи – essix ретайнер за една челюст


150 лв.

15.   Лингвална пластинка за една челюст


250 лв