Терапия Цена за брой
1.       Преглед


10 лв.

2.       Анестезия


15 лв.

3.       Обтурация (пломба) с фотополимер в зависимост от размера на кариеса


55-70 лв.
4.       Изграждане на фасета на фронтален зъб с фотополимер


100-120 лв.

5.       Щифтово изграждане на фрактуриран зъб с фотополимер


100-120 лв.
6.       Отстраняване на обтурация (пломба)


10 лв.

 

7.       Отстраняване на коренов щифт


20 лв.
8.       Особени лечебни мероприятия при обработване на кавитета – кървяща хиперплазирала папила


5 лв.
9.       Лечебни мероприятия за запазване на виталитета на зъбната пулпа:


9.1.  Директно поставяне на биодентин


50 лв.

9.2.  Директно поставяне на калциев хидроксид под пломба


5 лв.
9.3.  Директно поставяне на калциев хидроксид върху открита пулпа с временна пломба


10 лв.
10.   Поставяне на арсен


20 лв.

11.   Обработка на коренов канал (за един канал)


25 лв.

 

12.   Допълнителна медикаментозна обработка на един канал


10 лв.

13.   Трепанация на зъб, включително оток на ескудата


10 лв.
14.   Отстраняване на канално пълнежно средство от коренов канал, включително обработка


30 лв.
15.   Запълване на един канал с постоянна заплънка


25 лв.

16.   Обтурация (пломба) с Fuji9


35 лв.
17.   Професионално избелване на зъби със система Futura 2400


350 лв.

18.   Интракоронарно избелване на мъртви зъби (за един зъб)


130 лв.

19.   Селективно изпиляване на предварителни контакти и смущения в артикулацията (на един зъб)


5 лв.
20.   Почистване на зъбен камък на един зъб


5 лв.

21.   Терапевтичен кюретаж на един зъб


5 лв.

22.   Полиране на един зъб


2 лв.
23.   Лазертерапия за 1 минута


2 лв.
24.   Реминерализираща терапия с Tooth Mousse


90 лв.
25.   Силант за един зъб


25 лв.

26.   Цялостна флуоризация на млечни зъби


25 лв.

27.   Шиниране на разклатени, пародонтитни зъби с Ribbond на един зъб


60 лв.