Адрес: София 1527, р-н Оборище, Сточна гара, ул.Ангиста №8, ет.1, тел: 0888 257 496