Dr Vasia Stoineva

“Васидент” е открит през 2000 г. от Д-р Вася Стойнева, която завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет в София през 1984г. Придобива специалност “Обща дентална медицина” 1992 г.

Всеки пациент на Д-р Вася Стойнева знае колко изключително внимателен и деликатен лекар е тя. Освен че е опитен и добър специалист, е много добър психолог и изключителен перфекционист.