Ортодонтия

Някои хора имат естествено наредени идеални зъби, които формират красива усмивка. Но ако Вие имате проблеми с подреждането на зъбите или със захапката, значи се нуждаете от ортодонтско лечение. Ортодонтията е дентална специалност, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на лицево-челюстните деформации за постигане на оптимална функция на дъвкателния апарат и ЕСТЕТИКА. Зъбни…

Хирургия

Извършваме разнообразни интервенции в областта на хирургичната дентална медицина. Основните манипулации – екстракции на зъби, инцизии, циркумцизии, кюретаж, френулотомии, хирургически шевове и други. Екстракцията на зъби представлява отстраняване на зъба от костта и е най-честата хирургическа интервенция в денталната медицина. Тя, както и останалите манипулации, се извършват при добро предварително обезболяване (анестезия). Инцизиите представляват прерязване на…

Ортопедия

Ортопедията е огромен дял от стоматологията. Нейната функция е да бъде възстановена целостта на съзъбието. Причините за нарушаването му са няколко – разрушаването на короната на един или няколко зъбаили изваждането им. Когато зъбните тъкани са сериозно увредени икороната е силно разрушена класическото възстановяване с пломба не е ефективно – тя бързо пада, а много…

Терапия

Повечето от Вас скъпи пациенти свързват посещението при зъболекаря с неприятни усещания, болка и разходи. Истината е, че поддръжката на Вашата усмивка и Вашите зъби до голяма степен зависят от редовното посещение при стоматолога. Редовното посещение може да означава преглед, направата на някоя и друга пломба или почистване на зъбния камък и е препоръчително да…