ОРТОПЕДИЯ


Цена за брой

НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Единична корона металокерамика


320 лв.
2.       Единична корона металокерамика бленд


220 лв.

3.       Метална корона


160 лв.
4.       Изцяло керамична корона


650 лв.
5.       Циркониева корона


600 лв.
6.      Циркониева корона с керамично покритие (без метална корона)


650 лв.
7.       Керамична фасета


600 лв.

8.       Циментиране на отлепена корона


40 лв.
9.       Сваляне на корона на един зъб


40 лв.
10.       Временна корона


50 лв.

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Частична плакова протеза


380 лв.
2.       Тотална плакова протеза


380 лв.
3.       Протеза от еластична пластмаса


650 лв.
4.       Моделно лята протеза


650-700 лв.

5.       Моноредуктор


650 лв.
6.       Ребазация


120 лв.
7.       Репаратура


120 лв.