ОРТОПЕДИЯ


Цена за брой

НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Единична корона металокерамика


300 лв.
2.       Единична корона металокерамика бленд


200 лв.

3.       Метална корона


140 лв.
4.       Изцяло керамична корона


650 лв.
5.       Циркониева корона


600 лв.
6.      Циркониева корона с керамично покритие (без метална корона)


650 лв.
7.       Керамична фасета


600 лв.

8.       Циментиране на отлепена корона


40 лв.
9.       Сваляне на корона на един зъб


40 лв.
10.       Временна корона


40 лв.

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Частична плакова протеза


350 лв.
2.       Тотална плакова протеза


350 лв.
3.       Протеза от еластична пластмаса


650 лв.
4.       Моделно лята протеза


650-700 лв.

5.       Моноредуктор


650 лв.
6.       Ребазация


100 лв.
7.       Репаратура


100 лв.