ОРТОПЕДИЯ


Цена за брой

НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Единична корона металокерамика


220 – 250 лв.
2.       Единична корона металокерамика бленд


150 лв.

3.       Метална корона


90 лв.
4.       Изцяло керамична корона


600 лв.
5.       Циркониева корона


550 лв.
6.      Циркониева корона с керамично покритие (без метална корона)


600 лв.
7.       Керамична фасета


600 лв.

8.       Циментиране на отлепена корона


20 лв.
9.       Сваляне на корона на един зъб


30 лв.
10.       Временна корона


30 лв.

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ


1.       Частична плакова протеза


280 лв.
2.       Тотална плакова протеза


280 лв.
3.       Протеза от еластична пластмаса


600 лв.
4.       Моделно лята протеза


650-700 лв.

5.       Моноредуктор


650 лв.
6.       Ребазация


70 лв.
7.       Репаратура


60 лв.