1. Екстракция (изваждане) на еднокоренов зъб 35 лв.
2. Екстракция на многокоренов зъб40-70 лв.
3. Екстракция на дълбоко фрактуриран еднокоренов зъб40-60 лв.
4. Екстракция на дълбоко фрактуриран многокоренов зъб50-100 лв.
5. Анестезия15 лв.
6. Отстраняване на дълбоко фрактурирана стена на зъб15 лв.
7. Екстракция на млечен зъб20 лв.
8. Екстракция на поникнал мъдрец 85 лв.
9. Спиране на кръвоизлив след екстракция на зъб10 лв.
10. Грижи за екстрационната рана, включително и ревизия-кюретаж, дренаж, промивки, заглаждеане на костен ръб10 лв.
11. Циркумбцизио на полуретиниран зъб20-40 лв.
12. Отстраняване на конци10 лв.
13. Френолотумия – срязване на къс френулум (юздичка)60 лв.
14. Инцизия30 лв.