1. Екстракция (изваждане) на еднокоренов зъб 50 лв.
2. Екстракция на многокоренов зъб70-80 лв.
3. Екстракция на дълбоко фрактуриран еднокоренов зъб70-80 лв.
4. Екстракция на дълбоко фрактуриран многокоренов зъб60-120 лв.
5. Анестезия30 лв.
6. Отстраняване на дълбоко фрактурирана стена на зъб30 лв.
7. Екстракция на млечен зъб30 лв.
8. Екстракция на поникнал мъдрец 100-120 лв.
9. Спиране на кръвоизлив след екстракция на зъб10 лв.
10. Грижи за екстрационната рана, включително и ревизия-кюретаж, дренаж, промивки, заглаждеане на костен ръб10 лв.
11. Циркумбцизио на полуретиниран зъб60 лв.
12. Отстраняване на конци10 лв.
13. Френолотумия – срязване на къс френулум (юздичка)80 лв.
14. Инцизия50 лв.
15. Хемисекция150 лв.