“Васидент” е открит през 2000 г. от Д-р Вася Стойнева, която завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет в София през 1984г. Придобива специалност “Обща дентална медицина” 1992 г...