Хирургия

Извършваме разнообразни интервенции в областта на хирургичната дентална медицина. Основните манипулации – екстракции на зъби, инцизии, циркумцизии, кюретаж, френулотомии, хирургически шевове и други. Екстракцията на зъби представлява отстраняване на зъба от костта и е най-честата хирургическа интервенция в денталната медицина. Тя, както и останалите манипулации, се извършват при добро предварително обезболяване (анестезия). Инцизиите представляват прерязване на…

Read More

Ортопедия

Ортопедията е огромен дял от стоматологията. Нейната функция е да бъде възстановена целостта на съзъбието. Причините за нарушаването му са няколко – разрушаването на короната на един или няколко зъбаили изваждането им. Когато зъбните тъкани са сериозно увредени икороната е силно разрушена класическото възстановяване с пломба не е ефективно – тя бързо пада, а много…

Read More

Терапия

Повечето от Вас скъпи пациенти свързват посещението при зъболекаря с неприятни усещания, болка и разходи. Истината е, че поддръжката на Вашата усмивка и Вашите зъби до голяма степен зависят от редовното посещение при стоматолога. Редовното посещение може да означава преглед, направата на някоя и друга пломба или почистване на зъбния камък и е препоръчително да…

Read More